Veelgestelde vragen

Hieronder vind je antwoorden op veelvoorkomende vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op of met de desbetreffende school.

 • Wat is basisondersteuning?

  Alle scholen binnen ons samenwerkingsverband bieden ondersteuning aan leerlingen. We hebben samen afgesproken welke ondersteuning we op iedere school aanbieden. Deze wordt betaald uit de reguliere financiering van de school en heet de basisondersteuning. De uitwerking van de basisondersteuning staat beschreven in ons ondersteuningsplan.

 • Wat doet een school wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft?

  Iedere school moet voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opstellen. Extra ondersteuning betekent dat de leerling meer aandacht of begeleiding nodig heeft dan de school vanuit de basisondersteuning (dat is de ondersteuning die alle scholen binnen ons samenwerkingsverband kunnen geven) kan bieden.

  Het ontwikkelingsperspectiefplan bestaat uit een aantal onderdelen. Er staat in wat de behoeften zijn van de leerling en welke extra ondersteuning de leerling ontvangt.

 • Wat houdt zorgplicht voor scholen in?

  Schoolbesturen hebben zorgplicht voor alle leerlingen die zijn aangemeld. Het bestuur van de school van aanmelding is verplicht om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften een passende plek te bieden. Kan de school de benodigde ondersteuning niet zelf bieden? Dan is het de wettelijke taak van het schoolbestuur om, eventueel met hulp van het samenwerkingsverband, in overleg met ouders op zoek gaan naar een passende plek op een andere school.

 • Wat is de toewijzingscommissie?

  De toewijzingscommissie beoordeelt de aanvragen voor toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Op basis van het advies geeft het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring af. Bekijk meer informatie hierover op de toewijzingscommissie pagina.

 • Hoe kan een verwijzing naar het voortgezet speciaal onderwijs worden aangevraagd?

  De huidige school van inschrijving kan in afstemming met ouders via de toewijzingscommissie een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband. De beoogde vso school kan de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring ook verzorgen. Binnen ons samenwerkingsverband gebruiken wij hiervoor het systeem Indigo.

  Van primair naar voortgezet speciaal onderwijs

  Voor toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs hebben leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring nodig. De basisschool neemt hierbij het voortouw, in overleg met de ouders. Zie de pagina van de toewijzingscommissie voor de werkwijze.

  Van voortgezet onderwijs naar speciaal voortgezet onderwijs

  Leerlingen met specialistische ondersteuning kunnen onderwijs volgen op een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Op deze school bieden specialisten doorlopende ondersteuning en is het mogelijk aanpassingen op het onderwijs door te voeren, zoals lesgeven in kleine groepen. Om een leerling hiervoor in aanmerking te laten komen, moet de school een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen.

 • Hoe kan een verwijzing naar het praktijkonderwijs worden aangevraagd?

  De huidige school van inschrijving meldt in overleg met ouders de leerling aan bij het praktijkonderwijs. De school voor praktijkonderwijs vraagt binnen het eigen samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring aan.

  Van primair- naar praktijkonderwijs

  Voor praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring vereist. De criteria zijn landelijk vastgesteld en vereisen een IQ tussen 55 en 80 en een leerachterstand op specifieke domeinen. Als de leerling aan de criteria voldoet en de ondersteuningsbehoefte geschikt is voor praktijkonderwijs, kunnen ouders de leerling rechtstreeks aanmelden. Bij twijfel kan de basisschool een adviesaanvraag indienen bij de adviescommissie pro-vmbo. Als de praktijkschool (Prakticon in onze regio) de leerling accepteert, dienen zij de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring in bij ons.

  Van voortgezet- naar praktijkonderwijs

  De behoefte aan extra ondersteuning komt soms pas later in de schoolloopbaan van een leerling naar voren. Als een leerling ondersteuning nodig heeft op praktijkniveau, kan de school in overleg met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de desbetreffende praktijkschool.

 • Hoe zorg ik dat een leerling uit groep 8 extra ondersteuning krijgt in het VO?

  In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke extra ondersteuning de scholen kunnen bieden. In direct contact tussen de basisschool en de beoogde vo school kunnen we op maat beoordelen of de school de gewenste ondersteuning kan bieden.

  Bij twijfel tussen praktijkonderwijs en (de leerwegen binnen het) vmbo kan de adviescommissie pro-vmbo een advies uitbrengen. Kijk voor meer informatie op www.whatsnextachterhoek.nl.

  Het samenwerkingsverband kent geen toekenning voor leerwegondersteuning (lwoo) in het vmbo.

  Het samenwerkingsverband kan waar nodig ondersteunen in het vinden van de passende school.

 • Waar kan ik terecht voor vragen/advies over passend onderwijs?

  Voor ouders en leerlingen hebben wij een ouderjeugdsteunpunt waarbij zij vragen over passend onderwijs en het vinden van een passende school kunnen stellen.

Ouders & verzorgers

Voor professionals

Organisatie

Aangesloten scholen