Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen. Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens en geven niets uit handen. Met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd, gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld. Heb je vragen hierover? Neem dan contact met ons op.

Ouders & verzorgers

Voor professionals

Organisatie

Aangesloten scholen