Organisatie

Binnen het Samenwerkingsverband VO Doetinchem werken we samen met 4 schoolbesturen aan passend onderwijs. In de gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek, Doesburg, een deel van Montferland en een deel van Bronckhorst. Iedere leerling heeft recht op passend voortgezet onderwijs op de school van voorkeur. Om hiervoor te zorgen werken wij samen met scholen, gemeenten en specialistische partners in de regio. Door scholen te ondersteunen met middelen, ervaring en kennis zorgen we voor een passend onderwijsaanbod. Zo krijgen leerlingen de ondersteuning die bij hen past.

Passend voortgezet onderwijs

Wij willen iedere leerling passend en zo regulier mogelijk onderwijs bieden. Dit betekent een onderwijsaanbod dat aansluit bij zijn of haar talenten en capaciteiten, bij voorkeur op een school in de buurt. Met begeleiding waarbij voor alle leerlingen een passend antwoord is op hun ondersteuningsvraag. Hierdoor krijgt uiteindelijk iedere leerling de onderwijsplek waar hij of zij het best tot ontwikkeling komt.

De intensiteit en complexiteit van ondersteuningsvragen neemt toe. We werken daarom samen aan sterkere reguliere scholen. Op deze manier kunnen zij leerlingen die extra aandacht nodig hebben beter ondersteunen en zo de uitstroom beperken.

Ons samenwerkingsverband

Door actieve samenwerking te stimuleren tussen scholen, gemeenten en specialistische partners vervagen de grenzen tussen onderwijsvormen in onze regio. Onze scholen delen de verantwoordelijkheid om alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband optimale onderwijskansen te bieden. Het bestuur, bestaande uit directeuren van de aangesloten scholen, bepaalt de richting. Zij zijn inhoudelijk nauw betrokken bij leerlingondersteuning.

In vakgroepen delen onderwijsprofessionals van de scholen hun kennis en ervaring. Zij leveren de input voor ons beleid. Door het initiƫren van samenwerking met en tussen scholen verrijken we het onderwijsaanbod. Ook stimuleren we hiermee de doorstroom van leerlingen naar meer reguliere onderwijsvormen.

Ouders & verzorgers

Voor professionals

Aangesloten scholen