Toewijzingscommissie

Als het met een leerling op school niet goed gaat, doet een school er alles aan om de leerling te helpen. Door de leerling extra ondersteuning te bieden of het onderwijsprogramma tijdelijk wat aan te passen. Soms heeft de school geen passende oplossing. Stellen de ouders en de school samen vast dat er meer of andere ondersteuning nodig is? Dan stelt de school een aanvraag voor een bespreking op. De toewijzingscommissie (twc) bespreekt alle aanvragen en geeft indien nodig een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) af. Een toelaatbaarheidsverklaring is nodig om onderwijs te kunnen krijgen op een school voor speciaal onderwijs of praktijkonderwijs.

Stappen voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (tlv)

Heb je als ouder vragen over passend onderwijs? Bekijk dan dit document van de Rijksoverheid.

Stap 1: Aanvragen en indienen

Stap 1: Aanvragen en indienen

 • Ouders en school kunnen samen besluiten dat onderwijs op een vso of pro school beter aansluit bij de ondersteuningsbehoefte.
 • De school doet via Indigo een aanvraag voor een tlv bij de toewijzingscommissie.
Stap 2: Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring

Stap 2: Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring

 • De toewijzingscommissie beoordeelt de aanvraag voor een tlv.
 • Wanneer de ondersteuningsbehoefte passend is bij het vso of pro, dan wordt de tlv afgegeven.
 • Heeft de toewijzingscommissie onvoldoende beeld gekregen dan wordt er om aanvullingen gevraagd.
 • Komt de aanvraag van een reguliere vo school dan toetst de toewijzingscommissie of de school voldoende maatwerk heeft ingezet om onderwijs toch mogelijk te maken.
Stap 3: Gesprek en besluit

Stap 3: Gesprek en besluit

 • Indien nodig, nodigt de commissie de school uit voor een gesprek.
 • School, ouders en eventuele externe partijen komen aan bod om hun visie weer te geven.
 • Op grond van het dossier en de in het gesprek gekregen informatie besluit de toewijzingscommissie over de afgifte van de tlv.
 • Binnen een week krijgt de school per mail het besluit, zij delen dit met de ouders en maken met hen vervolgafspraken.

Stappen voor het aanvragen van een adviesgesprek

Stap 1: Aanvragen en indienen

Stap 1: Aanvragen en indienen

 • Soms hebben school en ouders een andere visie of zijn er meerdere opties mogelijk voor een leerling. Ouders en school kunnen dan samen besluiten om advies in te winnen bij de toewijzingscommissie.
 • De school van inschrijving dient dan een adviesaanvraag in via het systeem Indigo.
Stap 2: Het adviesgesprek

Stap 2: Het adviesgesprek

 • Bij adviesaanvragen nodigt de toewijzingscommissie de school uit.
 • De aanvragende school nodigt ouders en eventuele externe partijen uit voor dit gesprek.
Stap 3: Na het gesprek

Stap 3: Na het gesprek

 • De toewijzingscommissie brengt binnen een week schriftelijk haar advies uit aan school.
 • De school deelt dit advies met de ouders en maakt met hen vervolgafspraken.

Aanvraagprocedure

Scholen kunnen een aanvraag indienen via het systeem Indigo. Zij krijgen hiervoor een aparte, aan een school gekoppelde, inlogcode en wachtwoord. Klik hier voor het indienen van een aanvraag. Wil je als school een aanvraag indienen, maar heb je nog geen inloggegevens? Dan kun je deze aanvragen bij de secretaris van de toewijzingscommissie Marjolein Klok via m.klok@swv-doetinchem-vo.nl.

Bezwaar maken

Uiteraard werken wij met deskundige mensen en zo zorgvuldig mogelijk aan een goed besluit voor de leerling. Ondanks alle zorg kan het zijn dat je het met de uitkomst oneens bent. Stuur dan jouw bezwaar naar toewijzingscommissie@swv-doetinchem-vo.nl. Wij nemen contact met jou op en gaan graag met je in gesprek.

Blijft jouw bezwaar ook na het gesprek met ons bestaan? Dan heb je de mogelijkheid om een ‘second opinion’ aan te vragen bij de toewijzingscommissie van één van de volgende twee samenwerkingsverbanden:

Indien je het oneens bent met de uitspraak van deze commissie, heb je de mogelijkheid om formeel bezwaar in te dienen bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so (LBT). Je dient het bezwaarschrift in bij het samenwerkingsverband. Die stuurt het door naar de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so (LBT).

Voor het indienen van het bezwaarschrift kun je gebruik maken van het model bezwaarschrift toelaatbaarheidsverklaring en de toelichting. Deze zijn te vinden op de website van de LBT: www.onderwijsgeschillen.nl. 

Vergaderdata 2023-2024

2023

 • 18 december

2024

 • 15 januari
 • 29 januari
 • 19 februari
 • 4 maart
 • 18 maart
 • 8 april
 • 15 april
 • 22 april
 • 13 mei
 • 27 mei
 • 3 juni
 • 17 juni
 • 24 juni
 • 8 juli

Dossiers kun je aanleveren tot de woensdag voor de vergaderdatum. Indien het dossier compleet is en er bij de vergadering voldoende ruimte binnen de agenda is, bespreken we het dossier bij het eerstvolgende vergadermoment. 

Ouders & verzorgers

Voor professionals

Organisatie

Aangesloten scholen