Ondersteuningsplanraad

De richting van ons samenwerkingsverband bepalen we niet alleen. Onze Ondersteuningsplanraad (OPR), de medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband, speelt hierin een belangrijke rol. Samen bespreken we belangrijkste thema’s die spelen in ons samenwerkingsverband. De OPR moet haar instemming geven op het ondersteuningsplan voordat dit kan worden uitgevoerd.

Leden van de ondersteuningsplanraad

Hoe ondersteunen wij leerlingen het beste, zodat ze op school passend voortgezet onderwijs krijgen? Het is prettig als leerlingen of ouders/ verzorgers en medewerkers van de scholen hierover meedenken.

Vijf keer per jaar komt de ondersteuningsplanraad samen om actuele thema's in het samenwerkingsverband te bespreken. Als kritische vriend van het samenwerkingsverband speelt de OPR een belangrijke rol in het versterken van passend onderwijs op onze scholen.  

Ouders & verzorgers

Voor professionals

Organisatie

Aangesloten scholen