Ondersteuningsplan

We werken op basis van een vierjarig Ondersteuningsplan. Hierin staat hoe wij voor onze leerlingen passend onderwijs in de regio gaan organiseren.

Ons Ondersteuningsplan: visie op ondersteuning in onderwijs

In dit Ondersteuningsplan bespreken we wat onze visie is op passend onderwijs, hoe we dit willen bereiken en welke uitvoering daarbij het beste past. Ook onderbouwen we hoe we dat gaan betalen met de middelen die we krijgen van de overheid.

Het Ondersteuningplan bespreekt bijvoorbeeld ook wat onze kernwaarden zijn en waar we nu staan. Ook vertellen we hoe we daar de afgelopen periode zijn gekomen en hoe we onze plannen gaan financieren. Het complete Ondersteuningsplan voor de periode 2022-2026 kun je hieronder downloaden.

Downloads

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan 2022-2026 (PDF/14,2 MB)

Ouders & verzorgers

Voor professionals

Organisatie

Aangesloten scholen