Partners

Om passend voortgezet onderwijs goed vorm te geven werken we met veel partners samen. Zoals gemeenten, onderwijsinstellingen, zorgpartners en andere samenwerkingsverbanden.

Samen voor passend onderwijs

Als samenwerkingsverband werken we nauw samen met onze partners om zo goed mogelijk de ontwikkeling van de leerlingen te kunnen waarborgen. Voorbeelden van contacten die wij hebben zijn:

  • Gemeenten, waarmee we overleggen over zaken zoals de inzet van jeugdzorg en leerplicht.
  • Scholen en andere samenwerkingsverbanden, waarmee we de instroom vanuit het primair onderwijs en uitstroom richting vervolgonderwijs bespreken.
  • Zorgpartners, die we betrekken wanneer blijkt dat een onderwijsplek (tijdelijk) niet passend is, omdat een leerling op dat moment meer baadt heeft bij behandeling en/of tijdelijke dagbesteding.

Voortgezet onderwijs scholen geven in de praktijk vorm aan passend onderwijs. Samen spreken we af hoe we passend onderwijs organiseren van alle leerlingen. We overleggen waar we de financiƫle middelen, die we van de Rijksoverheid krijgen, het beste voor kunnen inzetten.

"In samenwerking met onze partners streven we naar een onderwijsplek voor iedere leerling waar hij of zij het best tot ontwikkeling komt."

Ouders & verzorgers

Voor professionals

Organisatie

Aangesloten scholen