Ouders & verzorgers

Wij willen iedere leerling passend en zo regulier mogelijk onderwijs bieden. Door scholen te ondersteunen met middelen, ervaring en kennis zorgen we voor een passend onderwijsaanbod. Zo krijgen leerlingen de ondersteuning die bij hen past.

Passend onderwijs voor iedere leerling

Het kan zijn dat jouw kind extra ondersteuning nodig heeft. De middelbare school is het eerste aanspreekpunt en regelt passend onderwijs voor de leerling. Dit betekent een ondersteuningsaanbod dat aansluit bij zijn of haar ondersteuningsbehoeftes. De ondersteuning kan onder meer bestaan uit extra begeleiding op school zoals een aangepast lesrooster of aangepast lesmateriaal. Scholen moeten ervoor zorgen dat iedere leerling die bij hen staat ingeschreven of zich aanmeldt een passend onderwijsaanbod krijgt.

De school kan vanuit de basisondersteuning een leerling ondersteuning bieden. Als er meer ondersteuning nodig is kan de school zelf of via een externe partner extra ondersteuning bieden. Als ook dit onvoldoende is, dan gaat de school voor de leerling een school zoeken die de juiste ondersteuning kan bieden.

Aanvullende informatie over passend onderwijs

Bij het Samenwerkingsverband vinden we het belangrijk dat leerlingen en ouders/ verzorgers toegang hebben tot de juiste informatie. Heb je als ouder vragen over passend onderwijs? Bekijk dan dit document of deze video van de Rijksoverheid. Ben jij een leerling en heb je vragen over passend onderwijs? De kans is groot dat je de antwoorden vindt in dit document of in deze video van de Rijksoverheid.

Aanmelden voor het voortgezet onderwijs

Jij meldt je kind aan op de middelbare school van jullie voorkeur. Het is verstandig om daarbij rekening te houden met de informatie en het advies van de basisschool. De ondersteuning die de middelbare school kan bieden, is belangrijk om mee te nemen in dit besluit. Meer hierover lees je in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) op de website van de school. Voor algemene informatie over vo-scholen in de regio en de open dagen kun je kijken op www.whatsnextachterhoek.nl.

Binnen zes weken na aanmelding hoor je of de school van jullie keuze voor je kind de juiste ondersteuning kan bieden en of er plek is.

Van school wisselen

In de meeste gevallen kan de school zelf de benodigde ondersteuning bieden, maar soms lukt dit ook niet. In dit laatste geval zoekt de school, in overleg met jou en het Samenwerkingsverband, naar een school waar dit wel kan. Dat kan een andere reguliere school zijn of een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Voor het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs moet de Toewijzingscommissie een toelaatbaarheidsverklaring afgeven. Hierover lees je meer op de pagina van de toewijzingscommissie.

We begrijpen dat je met veel vragen zit als blijkt dat je kind een andere route nodig heeft dan regulier onderwijs. De school kan je hier als eerste over informeren. 

Over Samenwerkingsverband VO Doetinchem E.O (1)

Ouder- en jeugdsteunpunt

Passend onderwijs begint met een goede samenwerking tussen de leerling, de ouder en de school. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen en ouders/ verzorgers de juiste informatie krijgen en zich gehoord voelen.

Als je als ouders/ verzorgers of leerling te maken krijgt met passend onderwijs komt er vaak veel op je af. Kom je er niet uit met school of met de informatie op deze website? Twijfel dan vooral niet om contact met ons op te nemen voor vragen. Over bijvoorbeeld het onderwijs of voor iemand die met je kan meedenken en ondersteunen. Het ouder- en jeugdsteunpunt werkt onafhankelijk en is er om jou te helpen. Stel je vraag via de mail of via ons contactformulier. Wij nemen vervolgens contact met jou op.

Neem contact op

Onderwijsconsulent

Als ouder/verzorger kun jij je laten ondersteunen bij contact met school of het samenwerkingsverband door onderwijsconsulenten. Zij bieden ouders/ verzorgers, scholen en samenwerkingsverbanden gratis begeleiding, bemiddeling en advies bij het vinden van geschikt onderwijs voor de leerling.

Voor professionals

Organisatie

Aangesloten scholen